Tedarik
Tedarik
Kemetyl Satınalma Yönetiminin hedefi, tedarikçilerinden satın alınan hammadde, bileşen, ticari ürünler ile hizmetler karşılığında en iyi değeri elde etmek ve tüm hammadde ve bileşenlerin üretim performansını, iş emniyetini ve çevreyi olumsuz etkilemeden kullanımıyla en düşük toplam maliyet ile üretim birimlerine teminini sağlamaktadır.
Tedarik Politikası
Kemetyl Grubu, Etik Politikasının yanı sıra Kemetyl Grubu'nun konum veya çevreden bağımsız olarak kendi işi ve personelinden beklentilerini tanımlayan Davranış Kurallarını uygulamaktadır. Davranış Kuralları, tüm iş ilişkilerimiz ve süreçlerimiz için geçerli olan bir dizi evrensel standart hakkında bilgi vermektedir. Bu kurallar, tedarikçilerimizin önemli birer rol oynadığı yerlerde Kemetyl Grubu'nun çevreye ve topluma duyarlı davranışın temeli olarak gördüğü ilkeleri içermektedir. Daha fazla bilgi için Kemetyl Davranış Kuralları ve Etik Politikasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: “Kemetyl Davranış Kuralları ve Etik Politikası” - Grup Tedarik Davranış Kuralları ve Etik Politikası
Tedarik Kategorileri
Kemetyl, tedariki aşağıdaki kategorilerde yapmaktadır:
Ham maddeler: Etanol, IPA, Alkilat Petrol, Antifriz, MEG, Alifatik, Parafin, Aromatikler, Ketonlar, Etil Asetat, diğer Alkoller ve diğer solventler.
Ambalaj malzemeleri: Plastik ambalajlar, Metal ambalajlar, Oluklu mukavva ve Etiketler
Ticarete konu mallar: Araba aksesuarları