Sağlık Emniyet Çevre Kalite - SEÇK
Sağlık Emniyet Çevre Kalite - SEÇK
Süreç Yönetimi İle Gelen Kalite
2009 yılından başlayarak Kemetyl Grubu, işin tüm yönlerinde mükemmel kalite sağlamak amacıyla SEÇG alanına daha fazla kaynak ayırmaya başladı.
Aşağıda sıralanan üç ana sürece odaklanan bir "iyileştirme yolculuğu" hedeflendi:
1) Pazarlama ve ürün geliştirme
2) Müşteri edinme ve yönetim
3) Arz ve talep yönetimi
Yaptığımız her şeyin temelini müşteri talepleri oluşturmaktadır. Nihai hedef, müşteri uyumu ve memnuniyetidir!
Kemetyl, Ar-Ge amaçları bakımından, en iyi ürün kalitesi güvencesi anlamına gelen en son laboratuvar teknolojisine sahiptir. Çeşitli Kemetyl şirketlerinin, ISO 9001 sertifikası bulunmaktadır.